Doelstellingen van de Stichting

 
  • Het waardevol kerkelijk patrimonium in het daglicht stellen en het toegankelijk maken voor bezoekers en de plaatselijke bevolking.
  • Toezien op de vorming en begeleiding van de onthaalmensen.
  • Instrumenten bedenken om het kerkelijk patrimonium te kunnen ontdekken en inter- preteren.
  • Activiteiten die het kerkelijk patrimonium tot leven brengen verspreiden en promoten, zoals bezoeken, concerten, conferenties, ere- diensten en andere godsdienstige activiteiten.

 

Kerken openen hun deuren • Tertio

Brochure over de Stichting

 

Share on Facebook