Het team


Coördinatie
Marc Huynen, voorzitter
Marguerite Bernard, kunsthistorica
Martine Van den Bergen, grafica
Catherine Keustermans, historica
Katlijn Vanhulle, master in Monumenten- en Landschapszorg
Géry de Pierpont, kunsthistoricus

Redactie
Raymond Billen, journalist
Gérald Hayois, journalist

Vertaling
Raymond Billen
Anja Demeulenaere
Daniela Hubrich
Célien Mathieu
Hilde Meurrens
J.P. Palms
Charles Powell
Goedele Van de Voorde
Karin Van Goethem

Foto's
Brigitte Gillieaux, fotografe

Raadgevers
Kanunnik Ludo Collin, kanselier van het bisdom Gent
Pierre de Lovinfosse, bedrijfsleider
Christian Hins, financiëel adviseur
Pierre Louis, adviseur
Luc Peten, verzekeringsmakelaar
François-Xavier Remion, public relations
Nicolas Vryghem, bedrijfsraadgever

Share on Facebook